آخرین برنامه‌های منصوریان برای آرش افشین

مهاجم استقلال که با کلی سروصدا با این تیم قرارداد امضا کرد، با شروع فصل کمتر فرصت بازی کردن پیدا کرده است.