قسمت پنجاه و دوم (موضوع داغ هفته: گزارشی از هفدهمین نمایشگاه ایران تلکام)