۵۰ شهر اسپانیا به جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی پیوست

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، کمیته  ملی فلسطین برای تحریم اسرائیل در اروپا اعلام کرد: بیش از ۵۰ شورای شهری اسپانیا، شهرهای خود را “منطقه آزاد از آپارتاید اسرائیل” نامیدند و به جنبش جهانی تحریم اسرائیل پیوستند. کمیته ملی فلسطین برای تحریم اسرائیل این کمپین را در شهرهای مختلف اسپانیا به راه انداخته که مورد استقبال […]