کره شمالی مقابل عمان در ضربات پنالتی به پیروزی رسید