بررسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو اوپک/ آیا کشورهای عضو از موضع نفتی خود کوتاه می‌آیند؟

به باور کارشناسان با بررسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو اوپک می‌توان دریافت، نشست غیررسمی اوپک در الجزایر بدون نتیجه باشد.