بررسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو اوپک/ آیا کشورهای عضو از موضع نفتی خود کوتاه می‌آیند؟