تیراندازی در غرب پاریس

پلیس فرانسه از زخمی شدن دو نفر در تیراندازی در نزدیکی یک مرکز تجاری در غرب پاریس خبر داد.