تیراندازی در یک فروشگاه در پاریس

یک فرد مسلح با تیراندازی در فروشگاهی در اطراف پاریس دو نفر را زخمی کرد.۱۷:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر