تولید انرژی از حرارت بدن توسط پژوهشگر ایرانی

 پژوهشگر ایرانی در دانشگاه کارولینای شمالی دستگاه سبک و انعطاف پذیری ساخته‌ که قادر است از گرمای بدن انرژی تولید کند.