آغاز جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت از هفته آینده

الگوی قراردادهای جدید نفتی هفته گذشته از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و اکنون آماده اجراست.