انفجار منطقه چلسی تروریستی بود

فرماندار نیویورک آمریکا اعلام کرد که انفجار در منطقه چلسی که ۲۹ زخمی برجای گذاشت، اقدام تروریستی بوده است.