سخنگوی قوه‌ قضائیه: شورای عالی فضای مجازی برای شبکه‌های اجتماعی وقت کافی نگذاشته است

سخنگوی قوه‌ قضائیه از وقت نگذاشتن کافی شورای عالی فضای مجازی برای شبکه‌های اجتماعی گلایه کرد.