گرندپری سنگاپور ۲۰۱۶ فرمول یک؛ جنگ استراتژی ها

گرندپری سنگاپور یکی از جذاب‌ترین رقابت‌های فصل فرمول یک بود که استراتژی‌های پیچیده‌ی تیم‌ها مسابقه را در دورهای پایانی بسیار حساس کرد.