وقتی هر روز یک دزد می‌گیرند، فرهنگ کارآفرینی نابود می‌شود/ کار فرهنگی یعنی ما که می‌توانستیم برویم خارج ولی نرفتیم

رهبری می‌گوید اقتصاد مقاومتی، مسئولان بودجه برای تبلیغات اختصاص می‌دهند. در حالی که اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه طرف ماشین بنزش را بفروشد با خودروی داخلی تردد کند.