سردار سلیمانی سرمایه بزرگ ایران و منطقه است

معاون سابق وزارت امور خارجه گفت: سردار سلیمانی به عنوان یک سردار و به تعبیر غربی‌ها یک ژنرال عالی رتبه، سرمایه‌ای بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه هستند که به همراه شهدای سپاه و ارتش در سوریه سهم مهمی در برقراری امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارند.