تماشا کنید: رسیدن به سرعت ۱۶۱ کیلومتر در ساعت با سورتمه در خیابان

دیوانگان سرعت همیشه در پی راه‌­های جدیدی برای تجربه‌ی سرعت‌های باورنکردنی هستند.