حاشیه‌های انتخابات رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان

در حالی که مسئولان شورای فرهنگی اجتماعی زنان بر صحت انتخابات تعیین رئیس جدید شورا تاکید دارند، برخی اعضای شورا که در جلسه رای گیری حضور نداشتند، سلامت برگزاری این انتخابات را زیر سوال بردند.