آیا معاون وزیر بهداشت هم قربانی فیش‌های نجومی می‌شود؟

در حالی که برخی اخبار غیر رسمی از استعفای قریب‌الوقوع حاجی آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت حکایت دارد، وی از رد یا تائید و ارائه توضیحات در این‌باره خودداری کرد.