آیا معاون وزیر بهداشت هم قربانی فیش‌های نجومی می‌شود؟