۲۳ روز انتظار جلوی فروشگاه اپل برای خرید آیفون ۷ پلاس

مردی برای خرید آیفون ۷ پلاس ۲۳ روز جلوی فروشگاه اپل واقع در خیابان پنجم نیویورک چادر زد.