نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روسیه/ پیروزی متحدان سیاسی پوتین