انتشار رندرهای جدید از موبایل های پیکسل و پیکسل اکس ال