زنجیره‌ای‌ها باز هم به جدول زدند!

روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد با ذوق‌زدگی کودکانه‌ای در صفحه اول شماره یکشنبه خود تیتر زد «فرجام خوش FATF و IPC‌»! و نوشت «دو پروژه مخالفان دولت به صورت همزمان شکست خورد»!