جنگنده‌های ترکیه بار دیگر شمال سوریه را بمباران کردند