تعداد شاگردان چینی پروفسور سمیعی به ۳۰هزار سید

رئیس فدراسیون جهانی انجمن های جراحان مغز و اعصاب گفت که مسئولیت تربیت ۳۰هزار دانشجوی چینی علوم اعصاب را برعهده دارد.