مالباختگان این سارق به پلیس آگاهی مراجعه کنند +عکس

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر دستگیری سارق سابقه دار پایتخت و انتشار تصویر وی، از مالباختگان خواست برای شناسایی سارق و طرح شکایت به پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت مراجعه کنند.