همراه اول در دومین روز تلکام ۲۰۱۶ از طرح «همراه ملت» رونمایی کرد