اردوغان: علت حمله آمریکا به سوریه را از مقامات واشنگتن خواهم پرسید

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به حمله هوایی آمریکا به ارتش سوریه گفت: حقیقت این ماجرا را از مقامات آمریکایی خواهد پرسید.