زن جوان قربانی شک همسرش شد

مرد جوان وقتی ناگهانی همسرش را با مردی غریبه در یک خودروی شاسی‌بلند دید، وارد خانه شد و او را خفه کرد.