جولان هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز ساحل لبنان و سوریه

منابع آگاه از پرواز یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز ساحل لبنان و سوریه خبر دادند.