ترکیه لوله‌‎های فولادی را به معارضان شمالِ سوریه تحویل داد

براساس یک گزارش، ترکیه دو کامیونِ حامل لوله‌‎های فولادی را برای ساخت خمپاره به معارضان مسلح دولت سوریه در شمال این کشور تحویل داده است.