آزادی هما هودفرد به دلایل انسان‌دوستانه

سخنگوی وزارت امور خارجه، از آزادی هما هودفر به دلایل انسان‌دوستانه خبر داد.