العبادی و اوباما درباره آزادسازی موصل تبادل نظر می‌کنند