گرندتور از ۲۸ آبان شروع به پخش خواهد کرد

در سایت آمازون، خبری مبنی بر اینکه برنامه تلویزیونی گرند تور از ۲۸ آبان از طریق آمازون پرایم شروع به کار خواهد کرد، منتشر شده است.