القاعده ۴۰ داعشی را به اسارت گرفت

در ادامه درگیری‌ها میان گروه‌های ترویستی، القاعده ۴۰ داعشی را در استان حماه سوریه به اسارت گرفت.