صهیونیست‌ها ۲ جوان فلسطینی را شهادت رساندند

نظایمان صهیونیستی، دو جوان فلسطینی دیگر را در نزدیکی مسجد ابراهیمی (در الخلیل) با گلوله جنگی به شهادت رساندند.