راه اندازی نخستین صندوق سرمایه گذاری اسلامی در مالزی