ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب می‌رود

به گزارش ایمنا،  ساعت رسمی کشور براساس مصوبه هیئت وزیران ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود.  بر این اساس سه شنبه شب؛ ساعت ۲۴ به ۲۳ تغییر خواهد کرد.