مسابقه کتابخوانی «من غدیری ام»

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسابقه فرهنگی «من غدیری ام» در دو رده زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال و به شرح زیر برگزار می شود: منابع مسابقه وی‍ژه افراد زیر ۱۸ سال: خطبه غدیر خم توسط پیامبر اکرم (ص) و کتاب «شیعه پاسخ می دهد» نوشته سید رضا حسینی نسب، نشر مشعر منابع مسابقه […]