سالروز درگذشت شهریار شاعر ایرانی روز ملی شعر و ادب پارسی

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی، نامیده شده است. برای مشاهده کلیک کنید.۱۳۱۰۸/۱۰۸