گزیده سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه

برای مشاهده کلیک کنید.۱۳۱۰۸/۱۰۸