پلیس نیویورک در جست‌وجوی «احمد خان رحمی»

پلیس نیویورک هویت یکی از مظنونان عامل حمله تروریستی در منطقه چلسی این شهر را فاش کرد.