مورد عجیب مسترکارت در ایران

به گزارش ایران خبر، بیشتر از بیست بسته مقوایی روی هم چیده شده اند و روی هر کدام از آنها، برچسبی خورده است. در دفتری که رنگ های آبی و زرد آن را احاطه کرده اند، دو مرد میان سال پشت جعبه ها گم شده اند. دختر جوان تنها مشتری حاضر در دفتر پستی در […]