معرفی سخنگوی جدید فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا

به گزارش ایران خبر، به دنبال خداحافظی آلن ایر از سخنگویی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، مقامات این وزارتخانه فرد جدیدی را به این سمت تعیین کردند. بیستم مرداد بود که «آلن ایر» سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد خدمت او در این سمت به پایان رسیده است. وی بعنوان اولین سخنگوی فارسی […]