مرورگر Edge مایکروسافت شما را از باز نگه داشتن صفحات متعدد وب بی نیاز می سازد