نقشه‌ ای برای تخلیه ‌دریای مدیترانه و اتصال اروپا و افریقا

سال‌ها پیش ایده‌ی عجیبی درباره‌ی تخلیه‌ی دریای مدیترانه و اتصال اروپا و افریقا مطرح شد که هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت.