یارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی شود

به گزارش ایران خبر، علی ربیعی در مراسم آغاز بکار سامانه بیمه ای اداره کل اتباع خارجی گفت: داشتن کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور الزامی است و یارانه کسانی که این کارنامه را داشته باشند قطع نخواهد شد. وی یکی از رویکردهای مهم دولت تدبیر و امید را توسعه خدمات بیمه […]