سامسونگ برای استقرار شبکه های موبایل ۵G با اپراتورهای اصلی آمریکا همکاری می کند