خبری از توپ های جدید در لیگ برتر نیست!

توپ‌های جدید لیگ برتر پس از هفت هفته هنوز وارد بازی‌ها نشده است.