عامل بمب‌گذاری نیویورک دستگیر شد

به گزارش ایران خبر، «احمد خان رحمی» عامل بمب‌گذاری دیروز منهتن پس از درگیری مسلحانه با نیروهای پلیس آمریکا، در ایالت نیوجرسی دستگیر شد.